Mitä tunnuslukuja on hyvä tuntea sijoituksia tehdessä

Mitä tunnuslukuja on hyvä tuntea sijoituksia tehdessä

Tunnuslukuja, joita on hyvä tuntea sijoituksia tehdessä, ovat esimerkiksi:

  1. P/E-luku (Price-to-Earnings ratio) – Kertoo yrityksen osakkeen hinnan suhteessa yhtiön voittoon. P/E-luku auttaa arvioimaan yrityksen osakkeen hintaa suhteessa sen tulokseen ja sitä käytetään usein osakeanalyysissä.
  2. EPS (Earnings per Share) – Kertoo yrityksen tuloksen osakkeiden määrällä ja auttaa arvioimaan yrityksen kannattavuutta. Korkea EPS on yleensä positiivinen merkki, koska se osoittaa, että yritys tekee voittoa.
  3. ROI (Return on Investment) – Kertoo, kuinka paljon voittoa sijoitus tuottaa suhteessa sijoitettuun pääomaan. ROI auttaa arvioimaan sijoituksen tuottoa ja sitä käytetään usein sijoituspäätöksen tekemisessä.
  4. ROE (Return on Equity) – Kertoo yrityksen omistajille tuotetun voiton suhteessa heidän omistusosuuteensa yrityksessä. ROE auttaa arvioimaan yrityksen kannattavuutta ja sitä käytetään usein osakeanalyysissä.
  5. Velkaantumisaste (Debt-to-Equity ratio) – Kertoo yrityksen velan suhteesta sen omistajien pääomaan. Korkea velkaantumisaste voi olla riski, koska se voi tarkoittaa, että yritys on haavoittuvainen taloudelliselle epävarmuudelle.
  6. Osinkotuotto (Dividend Yield) – Kertoo osinkojen määrän suhteessa osakkeen hintaan. Korkea osinkotuotto voi olla houkutteleva sijoittajille, koska se tarkoittaa, että sijoitus tuottaa tuloja.
  7. Markkina-arvo (Market Cap) – Kertoo yrityksen osakkeiden markkina-arvon. Markkina-arvo auttaa arvioimaan yrityksen kokoa ja sitä käytetään usein osakeanalyysissä.

Tämä ei ole tyhjentävä lista tunnusluvuista, mutta nämä ovat joitakin yleisimmin käytettyjä. On tärkeää huomata, että tunnusluvut eivät yksinään kerro koko tarinaa ja että kaikki sijoitukset sisältävät riskejä. On tärkeää tutkia huolellisesti ja harkita omaa sijoitussuunnitelmaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

ROI (Return of Investment)

ROI (Return on Investment) on suhdeluku, joka mittaa sijoituksen tuottoa suhteessa sijoitettuun pääomaan. ROI lasketaan seuraavasti:

ROI = (tulo – sijoitettu pääoma) / sijoitettu pääoma x 100%

Missä:

  • Tulo tarkoittaa sijoituksesta saatuja voittoja tai tuloja (esim. osingot, myyntivoitot)
  • Sijoitettu pääoma tarkoittaa sijoituksen alkuperäistä arvoa tai määrää.

Esimerkiksi, jos sijoitettu pääoma on 10 000 euroa ja siitä saadaan voittoa tai tuloa yhteensä 12 000 euroa, ROI lasketaan seuraavasti:

ROI = (12 000 – 10 000) / 10 000 x 100% = 20%

Tämä tarkoittaa, että sijoituksen tuotto oli 20%, mikä on hyvä tuotto suhteessa sijoitettuun pääomaan. On tärkeää huomata, että ROI ei ota huomioon sijoituksen riskiä, joka on myös tärkeä tekijä sijoituspäätöstä tehtäessä.

Nopeutuva Suomi

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

Suomi on jäsenenä Euroopan unionissa (EU) ja näin ollen osa Euroopan talous- ja poliittista yhteistyötä. EU:n tavoitteena on luoda yhtenäisempää ja vaurasta Eurooppaa, joka perustuu yhteisiin arvoihin, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

EU vaikuttaa monella tavalla Suomen talouteen, politiikkaan ja yhteiskuntaan. EU:n sisämarkkinat mahdollistavat vapaan liikkuvuuden tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääoman välillä, mikä edistää kauppaa ja talouskasvua. EU:lla on myös vaikutus Suomen lainsäädäntöön, koska Suomen on noudatettava EU:n säädöksiä ja direktiivejä.

Suomi on osallistunut EU:n päätöksentekoon aktiivisesti, ja Suomen eduskunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä EU:n lainsäädäntöehdotuksia. Suomi on myös ollut mukana EU:n yhteistyössä monilla aloilla, kuten turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maahanmuuton hallinnassa.

Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä monella tavalla, kuten esimerkiksi EU:n rahoituksesta ja yhteistyöstä tutkimuksessa ja innovaatiossa. EU-jäsenyys on myös edistänyt Suomen kansainvälistä asemaa ja vaikuttavuutta maailmassa.

Leave a Reply